En kısa zamanda yine karşınızda olmak ümidi ile  ...

EN KISA ZAMANDA YİNE KARŞINIZDA OLMAK ÜMİDİ İLE ...